Nawigacja
WNIOSEK

 

WAŻNE !

W efekcie błędnego działania Generatora Elza, wydruk wniosku zawiera niewłaściwy numer REGON.
W celu skorygowania błędu we wniosku (brak pierwszej cyfry numeru REGON), każdy wnioskodawca musi podpisać i złożyć w WST zgodę na zmianę w Monit, na podstawie której zostanie poprawiony numer Regon w systemie Monit oraz na oryginale i kopiach wniosku.


Pobierz formularz

Pobierz plik:

 
Rozmiar: 1,8 MB

Generator wniosków ELZAnajnowsza wersja wersja generatora z dnia 14 lutego 2006 r.

UWAGA! Wnioski do rozpatrzenia na najbliższym Komitecie Sterującym (planowanym na czerwiec 2006 r.) należy przygotowywać w najnowszej wersji generatora


Rozmiar: 1,8 MB Instrukcja przygotowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska — w generatorze wniosków ELZA —wersja z 4 sierpnia 2005 r.

Rozmiar: 285 kB Instrukcja sporządzenia załączników do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska —wersja z 4 sierpnia 2005 r.

Rozmiar: 612 kB Podręcznik wnioskodawcy i benficjenta — wersja z 4 sierpnia 2005 r.

Rozmiar: 33 kB Oświadczenia do załączników — wersja z 4 sierpnia 2005 r.

Rozmiar: 43 kB Kryteria oceny projektów w programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska

Rozmiar: 1,3 MB Wytyczne do opracowania studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Polsce

Rozmiar: 1 MB Wytyczne. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — wersja z 2 lutego 2005 r.

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12